Interpretacja badania klinicznego:

W randomizowanym badaniu klinicznym1 porównywano skuteczność 3 preparatów o działaniu cerumenolitycznym.

38 pacjentów (średnia wieku 78 lat), u których stwierdzono zaleganie woszczyny w uszach oraz w niektórych przypadkach występowanie objawów, takich jak: osłabienie słuchu, szum, uczucie zablokowania, pełności lub swędzenie ucha, podzielono losowo na 3 grupy. W poszczególnych grupach stosowano przez tydzień (3 razy na dobę) jeden z preparatów:

  • Auro® (zawierający nadtlenek karbamidu i glicerynę bezwodną) w postaci kropli
  • Cerumol® (zawierający olej arachidowy, chlorobutanol i dichlorobenzen) w postaci kropli
  • CleanEars® (inna nazwa handlowa preparatu Fonix Higiena Uszu® - zawierający olej mineralny, Olivaxol™, olejek miętowy) w postaci aerozolu do ucha.

Stopień nasilenia okluzji (zamknięcia światła) przewodu słuchowego zewnętrznego przez woszczynę oceniano otoskopowo przy użyciu trzystopniowej skali (0 – brak okluzji; 1 – nieznaczna okluzja, zamknięcie poniżej 50% średnicy przewodu słuchowego zewnętrznego; 2 – umiarkowana okluzja, zamknięcie ponad 50% średnicy przewodu; 3 – całkowita okluzja) przed leczeniem i po jego zakończeniu.

Preparat CleanEars® (Fonix Higiena Uszu®) stosowany 3 razy na dobę przez tydzień zmniejszał ilość woszczyny zalegającej w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Stopień okluzji uszu uległ redukcji o 53% w trakcie leczenia.
Wykres - stopień okluzji obojga uszu przed i po stosowaniu
Stosowanie preparatu Fonix Higiena Uszu ®* przez tydzień, umożliwiło w 54% przypadków całkowite usunięcie woszczyny z przewodu słuchowego zewnętrznego.

* inna nazwa handlowa CleanEars® stosowana poza Polską

U pacjentów stosujących preparat CleanEars® nie odnotowano występowania jakichkolwiek działań niepożądanych.

Badanie potwierdziło skuteczność cerumenolityczną i bezpieczeństwo preparatu CleanEars® u pacjentów z zaleganiem woszczyny w uszach. Postać aerozolu wiąże się z wysokim komfortem stosowania preparatu.

1) Oron Y et al. Cerumen removal: comparison of cerumenolytic agents and effect on cognition among the elderly. Arch Gerontol Geriatr. 2011; 52(2):228–32.

Poznaj nasze produkty: